Alle ballen op RTL? [UPD]

Bal_2Een week voor de start van de Eredivisie, die dit jaar toch erg spannend lijkt te worden, is er nog geen uitsluitsel van de NMA. Vandaag of maandag zou daar uitsluitsel over komen. De NMA bestudeert of RTL niet een te machtige positie verkrijgt. RTL haalt nu met een marktaandeel van rond de 28% op 20-49 circa 40% van de televisiebestedingen binnen. Op basis van de door RTL ingeschatte 35% marktaandeel in de nieuwe situatie zou RTL 50% van de bestedingen naar zich toetrekken. In ieder geval staat er voor zondag wel alvast een voorbeschouwing op de Eredivisie gepland op RTL4 om 19.00 uur. Deze wordt gepresenteerd door nieuwe anchorman Humberto Tan. Wilfred Genee is gedegradeerd naar de Bundesliga op zaterdag. Hier is blijkbaar een oude vete weer tot leven gekomen. Het wachten is in ieder geval op het allesbepalende oordeel van NMA. Dan kunnen daarna de stellingen in genomen worden door de zenderbazen.

[update] RTL (en SBS) willen ook zelf kabelaar worden. Daar zullen de UPC’s en Casema’s niet blij mee zijn. De vraag is nu hoe er gereageerd zal worden op doorgifte van RTL8 door de kabelaars. Ze zijn nu wellicht minder geneigd volledige medewerking te verlenen.

Advertisements

2 thoughts on “Alle ballen op RTL? [UPD]

 1. Commerciele zenders willen rol kabelaars overnemen

  De commerciele omroepbedrijven RTL Nederland en SBS Broadcasting BV hebben met media adviseur Peter Jelgersma en voormalig OCW-ambtenaar Harry Kramer afgesproken om te komen tot ‘eigen’ kale kabelcapaciteit voor analoge en digitale kabeldistributie van hun uitzendingen.
  Dit blijkt uit een uitgelekt stuk onder de projectnaam DPCO dat de auteur van dit stuk in zijn bezit heeft. DPCO staat voor Distributie Publieke en Commerciele Omroep. De betrokken omroeporganisaties hebben afgesproken zelf geen overleg met derden hierover te voeren en alle overleg hierover via Harry Kramer en Peter Jelgersma te laten lopen. Die willen echter beiden desgevraagd geen commentaar geven. Ook de betrokken omroeporganisaties weigeren dit.
  Relatie met de kijker
  Uitgangspunt van de plannen van de omroepen en het duo is dat de omroeporganisaties zelf ‘kale’ kabelcapaciteit huren om een standaardpakket aan te bieden aan consumenten en zo een rechtstreekse relatie met kijkers aan te gaan.
  Daarmee willen de omroepbedrijven deels de rol van de kabelaars met eindklanten overnemen. Nu is het zo dat – uitgezonder bij REKAM – alleen de kabelaars zelf digitale en analoge kabelpakketten verkopen terwijl ze zelf ook eigenaar zijn van de kabelnetten. In de digitale kabelomgeving willen omroepen middels eigen frequentieblokken (multiplexen) zelf de volledige controle verkrijgen over hoe ze hun te verkrijgen digitale capaciteit invulling geven.
  Daarbij kunnen omroepen bijvoorbeeld digitale themazenders of andere diensten (pay-per-view e.d.) aanbieden in eigen capaciteit. De omroepen stellen in een (vertrouwelijke, uitgelekte) brief die ze aan de Onafhankelijke Post & Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) hebben willen sturen dat de zenders hun signalen beschikbaar blijven stellen aan kabelaars en anderen, onder ‘gelijke condities’ voor alle infrastructuren.
  De komende maanden willen de initiatiefnemers ‘gemotiveerde’ verzoeken bij kabelexploitanten indienen om kale distributiecapaciteit te gaan huren. De initiatiefnemers stellen dat partijen ‘zonder interventie van de OPTA er wel eens niet uit zouden kunnen komen en dat daarom nu al OPTA wordt ingelicht.
  De initiatiefnemers doen daarbij nu al een beroep op voorwaarden die voortvloeien uit de telecommunicatiewet, mededingingswet en mediawet. Jelgersma en Kramer stellen dat de uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB), die onlangs de algemene OPTA-verplichtingen voor kabelaars op retail en wholesalemarkt vernietigde, met dit initiatief een nieuwe kans voor OPTA geeft om wel rechtsgeldige besluiten te nemen voor de kabelmarkt. Het CBB vernietigde de OPTA-besluiten immers op basis van onvoldoende onderbouwing op een kans dat er programma-aanbieders zich voor kale capaciteit zouden melden.
  Vanaf 2009
  Uit de plannen van Jelgersma en Kramer blijkt verder dat ze uitgaan van een toekomstige mogelijkheid om per aanbieder te kunnen kiezen welke zenders deze wel en niet kunnen ontvangen. In 2009 verwachten de initiatiefnemers met de nieuwe manier van uitzenden te kunnen starten.
  De publieke landelijke omroep (Nederlandse Omroep Stichting/NPO) die gevraagd was mee te doen, distantieert zich van het plan. “We zijn geinformeerd over dit plan en hebben aangehoord wat de voorstellen waren. We hebben een goede positie jegens de kabelexploitanten dankzij een raamovereenkomst met kabelkoepelorganisatie VECAI”, aldus Cees de Bruin die verantwoordelijk is bij de landelijke publieke omroep voor het distributiebeleid.
  “Voor ons is het sowieso lastig als publieke omroeporganisatie een directe financiele relatie met kijkers aan te gaan. De enige overweging zouden themakanalen zijn, maar dat speelt niet. Vandaar dat we niet meedoen”, aldus De Bruin. Alle publieke omroepen in Nederland (landelijk, regionaal en lokaal) kennen overigens een (must carry) doorgifteverplichting op de kabel die is vastgelegd in de mediawet.
  Volgens welingelichte kringen hadden de initiatiefnemers deze week met deze plannen naar buiten willen komen, maar doordat RTL Nederland nog geen overeenkomsten heeft voor de uitzending van RTL 8 op de kabel, zou RTL Nederland er de voorkeur aan hebben gegeven deze plannen nog niet naar buiten te brengen.
  Reacties
  MTV Networks BV (MTV, TMF, Nickelodeon/Comedy Central) is – zo blijkt uit de vertrouwelijke stukken – niet bij de plannen betrokken. Desgevraagd liet MTV-woordvoerster Stephanie Dekker weten wel op de hoogte te zijn van de plannen, maar vooralsnog geen commentaar te kunnen geven.
  Van de twee grote kabelexploitanten (Zesko Holding en UPC) is UPC via Liberty Global beursgenoteerd en maakte vandaag haar kwartaalcijfers bekend. UPC zegt bij monde van woordvoerder Ronald van der Aart niet op de hoogte te zijn gesteld van dit intiatief. Daarom stelt Van der Aart het niet opportuun te vinden daarop te reageren. Zesko kon nog niet reageren.
  Toezichthouder OPTA zegt bij monde van woordvoerster Ewa Walters wel op de hoogte te zijn van gesprekken van betrokkenen, maar niet op de hoogte te zijn van de exacte inhoud van de plannen. De uitgelekte (concept)brief heeft OPTA niet bereikt. Volgens Walters is OPTA wel geinteresseerd in de plannen zodra die definitief worden.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s